ỐNG HƠI ĐỨC PUMA ( 6.5 x 10mm )

ỐNG HƠI ĐỨC PUMA ( 6.5 x 10mm )

ỐNG HƠI ĐỨC PUMA ( 6.5 x 10mm )